V reakci na "nezávislé" testování zadané konkurenční firmou na EZÚ Praha jsme nechali Sanoplasmu stejným způsobem otestovat na SZÚ Brno. Naměřeny několikanásobně vyšší hodnoty než v Praze. Zajímavé, že? Protokol zde. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Konkurenční firma Z-TECHNOLOGY se v rámci soustavného nekalosoutěžního jednání vůči naší firmě snaží přivlastnit značku SANOPLASMA. Na Úřadě průmyslového vlastnictví totiž v rozporu s dobrými mravy zažádali o ochrannou známku. Je možné, že navzdory námitkám podaným naší firmou ÚPV ochrannou známku Z-technology přidělí. V takovém případě budeme nuceni přístroj přejmenovat.

Tento nesmysl si umístili na stránky, aby jim ÚPV známku přidělil. Úsměvné...