Konkurenční firma Z-TECHNOLOGY se v rámci soustavného nekalosoutěžního jednání vůči naší firmě pokusila přivlastnit značku SANOPLASMA. Na Úřadě průmyslového vlastnictví totiž firma Z-Technology s.r.o. v rozporu s dobrými mravy zažádala o ochrannou známku v době, kdy již Sanoplasma byla na trhu. Na základě námitek podaných naším právníkem firma Z-technology žádost stáhla.

Tento nesmysl umístili na své stránky, aby jim ÚPV známku přidělil. Úsměvné...