V reakci na "nezávislé" testování zadané konkurenční firmou na EZÚ Praha jsme nechali Sanoplasmu stejným způsobem otestovat na SZÚ Brno. Naměřeny několikanásobně vyšší hodnoty než v Praze. Zajímavé, že? Protokol zde. _______________________________________________________________________________________________________

Vyjádření k článku v NOVÉ REGENĚ zde. Autorem článku plného zmanipulovaných informací je Pavel Eiselt, majitel konkurenční firmy Z-technology, která se nám pokusila ukrást obchodní značku.

_________________________________________

Konkurenční firma Z-TECHNOLOGY se v rámci soustavného nekalosoutěžního jednání vůči naší firmě pokusila přivlastnit značku SANOPLASMA. Na Úřadě průmyslového vlastnictví totiž firma Z-Technology s.r.o. v rozporu s dobrými mravy zažádala o ochrannou známku v době, kdy již Sanoplasma byla na trhu. Na základě námitek podaných naším právníkem firma Z-technology žádost stáhla.

Tento nesmysl si umístili na stránky, aby jim ÚPV známku přidělil. Úsměvné...